Vår livsstil påverkar miljön

Allt vi köper, äter eller kastar bort påverkar miljön. Det både i Sverige och i andra länder. Den energi som värmer upp våra bostäder, den påverkar även den miljön så väl som den energi som går åt att transportera människor och varor. Det har gjorts statistik över detta, så att man kan se vilka delar av livsstilen som gör störst avtryck på miljön. Denna statistik kan man hitta på SCB:s sidor. En sak är säker i alla fall, det är att vi behöver ändra på en hel del saker för att miljön ska må bättre!

 

 

 

13 Nov 2018

Tekniketik

I en tid då allt mer kommunikation sker över uppkopplade nätverk så finns det enorma förutsättnngar för att analysera, bryta ner och förstå människor på ett sätt som inte fanns tillgängligt tidigare. Artificiell Intelligens är på tapeten just nu, men det är bara början. Människans potential är så ändlös att det snabbt blir skrämmande. Hur kommer framtiden att se ut? Hur kommer etik och moral att utvecklas?

Vad händer den dagen då forskarna lyckas med uppgiften att få celler att föryngra sig? Ska några få rika då få tillgång till evigt liv? Vad händer med mänskligheten och jorden när sådana orättvisor får fäste?

Nå, nog är det långt bort, men rent teoretiskt möjligt. Vart ska gränserna dras?