Matförpackningar är det bra eller dåligt för miljön?

Det finns många idag som tror att matförpackningar, det är dåligt för miljön. Men det är faktiskt tvärtom. Det som är värre för miljön, det är all matsvinn som sker. I ett tidigare inlägg pratade vi om att vår livsstil påverkar miljön. Vi hänvisade bland annat till SCB och deras statistik. De har bland annat gjort en undersökning över avfall från hushåll och att detta ökar mer och mer. Det påverkar vår miljö på ett negativt sätt. Ett sätt att motverka matsvinnet är att ta hand om allt du har hemma, handla inte hem mer mat än du behöver samt ändra vår syn på mat överlag!

25 Nov 2018

Tekniketik

I en tid då allt mer kommunikation sker över uppkopplade nätverk så finns det enorma förutsättnngar för att analysera, bryta ner och förstå människor på ett sätt som inte fanns tillgängligt tidigare. Artificiell Intelligens är på tapeten just nu, men det är bara början. Människans potential är så ändlös att det snabbt blir skrämmande. Hur kommer framtiden att se ut? Hur kommer etik och moral att utvecklas?

Vad händer den dagen då forskarna lyckas med uppgiften att få celler att föryngra sig? Ska några få rika då få tillgång till evigt liv? Vad händer med mänskligheten och jorden när sådana orättvisor får fäste?

Nå, nog är det långt bort, men rent teoretiskt möjligt. Vart ska gränserna dras?